G.R. van den Berg
Arts en psychotherapeutDe afbeelding op deze homepage is een schilderij van Jan Steen, getiteld De Kwakzalver. Rechts op de voorgrond wordt door een kind zuiver water getapt uit een bron. Links op de voorgrond staat een korf vers gebakken brood en daarachter wordt een baby gevoed met zuivere moedermelk. Maar op de achtergrond staat een kwakzalver voor een kleine menigte, een ezel en een slapende hond zijn waren aan te prijzen. Op deze site kan men onder meer essays vinden over alternatieve behandelingen, zie ďantikwakĒ.George Ronald van den Berg, geb. 1939 in Baoe-Baoe, Boeton, voormalig Ned. Oost-IndiŽ. Tijdens WO II geÔnterneerd in een Jappenkamp. Sedert 1946 in Nederland. 1965 artsexamen; in 1970 geregistreerd als zenuwarts, met name voor de psychiatrie. Tevens opgeleid als psychoanalyticus, lid van de Ned. Ver. voor Psychoanalyse sedert 1976.
Van 1970 tot juli 2013 als psychiater werkzaam, onder meer als opleider en bestuurder van psychiatrische instellingen, thans gepensioneerd.
Voorheen ook 18 jaar bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, o.m. als voorzitter.
Sedert 1970 een (kleine) praktijk aan huis voor psychotherapie, sexuologie en partnerrelatietherapie; eventueel met medicamenteuze ondersteuning. Deze praktijk werd na pensionering voortgezet.
Vanaf eind 2009 is de praktijk gesloten geweest wegens de DBC registratie- verplichting (zie artikelen op deze site) en was Ronald van den Berg uitsluitend beschikbaar voor leertherapiŽn, intercollegiale advisering en consultatie.
Sedert juni 2012 is de DBC-registratie niet meer verplicht en de praktijk werd heropend voor psychotherapie (eventueel met medicamenteuze ondersteuning) en partnerrelatietherapie. Zie ook de bekendmaking bij Essays DBC.
Voorts actief als bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.
Ronald van den Berg is gehuwd sedert 1963, heeft 2 kinderen en 5 kleinkinderen.


Contact graag via mailadres:
ronaldvdb@kpnmail.nl


Verhalen
gedichten
aforismen

Essays
algemeen

Essays
antikwak

Essays
DBC

Op alle hier weergegeven verhalen, gedichten, aforismen en essays berust auteursrecht. Er mag uit geciteerd worden indien deze website als bron vermeld wordt. Indien artikelen eerder zijn verschenen in een tijdschrift of boek dient ook dat tijdschrift of boek vermeld te worden met titel, jaartal, nummer en bladzijden.